Jak BIOREZONANCE funguje?


Jedná se o aplikaci kvantové fyziky v medicíně. Biorezonance je neinvazivní metoda s celostním přístupem k pacientovi. Provádí se přístrojem, který pracuje na biofyzikálním principu a zjednodušeně řečeno komunikuje s organismem pomocí elektromagnetických frekvenčních vzorků, které upravuje a vrací zpět. Umožňuje také pracovat s frekvenčním vzorem substancí, bakterií, virů, alergenů atd.Biorezonance Bicom Optima:


  • je nenásilná oscilační počítačem řízená terapie bez jakýchkoliv vedlejších účinků.
  • pracuje s elektrodami přiloženými na tělo klienta, kdy měří jeho elektromagnetické vlnění.
  • je příjemná a bezbolestná a mohou ji absolvovat všechny věkové kategorie bez rozdílu již od školou povinných dětí.
  • díky tomu, že pracuje s energetickým potenciálem konkrétního klienta, je mu vždy každá terapie doslova „ušita přesně na míru“.
  • nespornou výhodou je absence jakýchkoliv chemikálií či zásahů do těla klienta, rychlý, téměř okamžitý nástup účinku a zejména široké pole možností využití.
  • pomáhá od kožních problémů, astmatů, virových onemocnění, bolestí či ran, léčby alergií či odvykání závislostí na nikotinu, alkoholu, lécích či jiných návykových látkách.

První krok terapie Bicom Optima je diagnostický, kdy za pomoci speciálního elektronického filtru přístroj rozliší fyziologické „zdravé“ signály těla od patologických „nemocných“.

Druhý krok terapie Bicom Optima je terapeutický a spočívá v tom, že patologické signály jsou v přístroji obráceny na fyziologické a vráceny zpět do klientova těla. Zmenšením počtu patologických signálů v organismu pomocí biorezonanční terapie Bicom Optima se vyrovná biopotenciál lidského těla a tím dojde i k nastartování uzdravujících tělních mechanismů s rychlým zdravotním efektem. Technologie biorezonance pracuje pouze s pacientovými vlastními signály.